ایران فراگیر، اولین شتاب‌دهنده مهارتی کشور

پلتفرم جامع مهارت‌سنجی، مهارت‌افزایی و اشتغا‌ل‌زایی

استراتژی جامع اولین شتابدهنده مهارتی کشور

موضوعات و دوره‌ها

چرا ایران فراگیر؟

امروزه، مهارت‌های نرم در کسب درآمد و خود اشتغالی، کار تیمی و رشد و توسعه سازمان، بیش از مهارت‌های سخت اهمیت دارند و در حقیقت نقشه راه یادگیری برای رسیدن به شایستگی‌های شغلی در مهارت آموزی است.
لذا فراگیری مهارت‌های لازم برای توسعه فردی، لازمه توانمندسازی کارجویان است و سامانه ایران فراگیر مسیر توسعه مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار کارجویان را فراهم کرده است.

معرفی اساتید

Address:

66 Broklyn Street, New York

Email:

mail@example.com

Open Hours:

Mon-Sat: 9am - 6pm