دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ماراهنمای سایت

الگوی V شکل یا T شکل؟ مساله این است!

1402/09/0211:05
دکتر علیرضا کوشکی جهرمی برگرفته از صفحه لینکدین آقای Jeroen Kraaijenbrink مقاله ای را در خصوص شکل مهارت های مورد نیاز در عصر جدید نوشته اند که به دلیل اهمیت آن در قالب نوشتاری کوتاه به آن می پردازیم.

■روزی و روزگاری، تخصّص عمیق و تک جانبه افراد ضامن موفقیت بود. دانش عمیق در یک حوزه(نوار عمودی) و دانشی گسترده و بسیار کم عمق(نوار افقی) در سایر حوزه ها (الگوی T شکل) یک فرد را مستعد حتی نامی بودن هم میکرد.


□اما روزگار گذشت، شرایط زندگی عوض شد و شکل موفقیت هم متفاوت گشت:


▪︎ *هاروارد گاردنر*، روانشناس معروف زمانیکه انواع هوش و استعداد را معرفی میکند، بلافاصله می گوید افراد موفق و نخبه کسانی هستند که از همه استعدادها به میزانی برخوردارند و در حوزه ای خاص تخصّص بیشتری دارند. دقیقا مثل دانه های تسبیح. اگر دانه های تسبیح نماد استعداد باشند شما یک دانه را بالا بکشید به واسطه نخ تسبیح همزمان بقیه دانه ها هم با تقدم و تاخر بالا خواهند و این یعنی در مسیر موفقیت و نخبگی در دنیای امروز بودن.


▪︎یا وقتیکه بررسی میکنیم که مهارت های مورد نیاز برای موفقیت افراد در عصر روزگار جدید چیست؟ به اندازه مهارت های تحصّصی؛ مهارت های نرم اهمیت می یابند. (یعنی مثلاً سلطان طراحی باشی امّا بلد نباشی با بقیه خوب تعامل بکنی، احتمال موفقیتت خیلی کم میشه)


▪︎و دلایلی از این جنس را زمانیکه کنار هم میگذاریم، به طور جدی یادآور میشود که برای رهایی از دستاوردهای سطح پایین و عادی، و افتادن در مسیرهای موفقیت های بزرگ و نخبگی، نیازمند به گسترش دانش خود در حوزه های نزدیک و مجاور علاوه بر داشتن یک تخصص هستیم.


●به عبارتی تک بعدی بودن ضامن زندگی عادی و چند بعدی بودن، ضامن موفقیت مضاعف افراد است.


■الگوی V شکل دقیقا موید شکل گرافیکی نیازمندی های تخصص و مهارت برای موفقیت های بزرگ است. کسانی که علاوه بر تخصص خود چابک هستند و میتوانند در شرایطی نقش های خود را عوض کنند. کسانی که دانش مجاور را نیز بلدند به راحتی رشد میکنند.


□در مقابل موضوعات جدید، عبارت 'بلد نیستم' یا 'وظیفه من نیست' را فراموش میکنند. اینان افرادی هستند که سکان دار و پیشرو خواهند بود.


 ●یک مثال ساده: فرض کنید که شما یک کارمند برای واحد HR استخدام میکنید و تخصص ایشان هم ارزیابی عملکرد است. اگر الگوی T باشد، احتمالاً مقداری بسیار اندک از مفاهیم پایه ای حوزه مدیریت میداند و در حوزه تخصصی خود بهترین است. یک کانال و تونل به اسم ارزیابی درست کرده و همه دنیا را از آن تونل میبیند.


○اما اگر الگوی فرد تازه استخدام شده V شکل باشد، مفاهیم عمومی مدیریت را میداند، با سایر سیستم های منابع انسانی آشنایی دارد. مهارت های نرم و تعاملی جهت ارتباط با همکاران بلد است و در عین حال در حوزه ارزیابی نیز تخصص لازم را دارد و از یک تونل به دنیا نگاه نمیکند.


■به خاطر همینه که میگن جهان فردا و سازمان های آینده به نقش آفرینی V شکل ها به شدت نیاز دارن.


□به نظر شما، علاوه بر تخصص خود چه تخصص های مجاوری را باید یاد بگیرید تا به الگوی V شکل تبدیل شویم؟

تصاویر خبر

آخرین اخبار

تصویر IMG دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ماراهنمای سایت