دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ما

گشودن درهای فرصت

1403/02/1715:26
شبیه‌سازی‌های شغل مجازی راه‌حلی برای تلاش‌های DE&I ناکارآمد یا غیر معتبر ارائه می‌دهند. به منظور افزایش واقعی تنوع، پیشبرد عدالت، و تسهیل در شمول، سازمان ها باید گام های قطعی را برای تغییر شکل دادن به شیوه ایجاد هویت جمعی خود بردارند. بهترین راه برای انجام این کار از طریق جذب و استخدام است. سازمان‌ها با شبیه‌سازی‌های شغلی مجازی، استعدادهای نوپا را با یک فرصت 5 تا 6 ساعته رایگان برای یادگیری در مورد یک موقعیت ابتدایی در شرکتشان ارائه می‌کنند. نه تنها این، استعدادهای نوپا می توانند کار را امتحان کنند و مهارت هایی را که برای انجام آن نیاز دارند، ایجاد کنند، که ما به آن مهارت های نوپا می گوییم. از آنجایی که شبیه‌سازی‌های شغل مجازی رایگان هستند، برای هر کسی که راهی برای دسترسی به اینترنت داشته باشد، در دسترس است. علاوه بر این، آنها نشانه بسیار قوی تری از قصد یک داوطلب به کارفرمایان می دهند. به این دلیل که برای تکمیل شبیه سازی، داوطلبها باید چندین ساعت را به تلاش اختصاص دهند - که همراه با تصمیم برای درخواست یک موقعیت، قصد یادگیری و درک بیشتر در مورد سازمان را نشان می دهد. شبیه‌سازی‌های شغل مجازی نیز در مورد توانایی یک داوطلب ارتباط برقرار می‌کنند. از آنجایی که داوطلبان وظایف مربوط به موقعیت ابتدایی را تکمیل می کنند، کارفرمایان می توانند ببینند که آنها چگونه عمل کرده اند و آیا توانمندی موفقیت در کار را دارند یا خیر. شرکت‌هایی مانند Lyft، JPMorgan Chase & Co، و Electronic Arts در حال پیشبرد برابری (عدالت محوری) و همه پذیری از طریق شبیه‌سازی شغل مجازی خود هستند.

گشودن درهای فرصتنویسنده: حمیدرضا میرزاییاز طریق ایجاد و افزایش دسترسی استعدادهای نوپا
چگونه شبیه‌سازی‌های شغلی مجازی بهترین استعدادها را جذب می‌کنند و در عین حال ارزش سهام را افزایش می‌دهند. در سال‌های اخیر، شرکت‌های بیشتری سیاست‌هایی را در مورد تنوع، برابری و شمول (DE&I) اتخاذ کرده‌اند. در حالی که ضرورت و نیاز به DE&I موضوع جدیدی نیست، اهمیت و برجستگی آن در تجارت کاملا نمایان است. به عنوان مثال، در سال 2020 تعداد مدیران با تنوع و شغل شامل عناوین شغلی آنها 113٪ افزایش یافته است.سازمان ها از استراتژی های مختلفی برای پرداختن به DE&I استفاده می کنند، اما همه آنها موثر نیستند. یکی از مؤثرترین راه‌ها برای بهبود DE&I، تجدیدنظر در رویکرد استخدام است. در این نوشته، توضیح خواهیم داد که چگونه می‌توانید از شبیه‌سازی‌های شغل مجازی برای رهایی از شیوه‌های ناعادلانه استخدام و گزینش (جذب) نیرو که مدت‌ها است مشاغل را تحت تأثیر قرار داده است، استفاده کنید.

دسترسی: کلید تنوع ، برابری و شمول فراگیرسازی(DE&I)
برای چندین دهه، اکثر سازمان‌ها با تکیه بر اعتبارنامه‌هایی که ذاتاً ناعادلانه هستند، فرصت ها را به روشی مشابه پر کرده‌اند. با اولویت بندی داوطلبانی که در کالج های معتبر تحصیل می کنند، معدل بالاتری دارند و تجربه کارآموزی در شرکت های معروف دارند، اغلب سازمان ها در نهایت افرادی را استخدام می کنند که ثروتمند، سفیدپوست و مرد هستند. نتیجه سیستمی است که در آن شرکت‌ها بارها و بارها افراد مشابهی را استخدام می‌کنند. این نه تنها ناعادلانه است، بلکه برای کسب و کارها نیز مضر است، زیرا داوطلبان توانمند و واجد شرایط را حذف می کند.
هنگامی که دسترسی، تمرکز اصلی تلاش‌های DE&I سازمان شما باشد، درهای فرصت را به روی بسیاری از داوطلبان واجد شرایط باز می‌کنید و در عین حال گام‌های معتبری به سمت پیشبرد عدالت، افزایش تنوع، و تسهیل در همه پذیری و فراگیرسازی برمی‌دارید.

افزایش دسترسی از طریق شبیه سازی مشاغل مجازی
شبیه‌سازی‌های شغل مجازی راه‌حلی برای تلاش‌های DE&I ناکارآمد یا غیر معتبر ارائه می‌دهند. به منظور افزایش واقعی تنوع، پیشبرد عدالت، و تسهیل در شمول، سازمان ها باید گام های قطعی را برای تغییر شکل دادن به شیوه ایجاد هویت جمعی خود بردارند. بهترین راه برای انجام این کار از طریق جذب و استخدام است.
سازمان‌ها با شبیه‌سازی‌های شغلی مجازی، استعدادهای نوپا را با یک فرصت 5 تا 6 ساعته رایگان برای یادگیری در مورد یک موقعیت ابتدایی در شرکتشان ارائه می‌کنند. نه تنها این، استعدادهای نوپا می توانند کار را امتحان کنند و مهارت هایی را که برای انجام آن نیاز دارند، ایجاد کنند، که ما به آن مهارت های نوپا می گوییم.
از آنجایی که شبیه‌سازی‌های شغل مجازی رایگان هستند، برای هر کسی که راهی برای دسترسی به اینترنت داشته باشد، در دسترس است. علاوه بر این، آنها نشانه بسیار قوی تری از قصد یک داوطلب به کارفرمایان می دهند. به این دلیل که برای تکمیل شبیه سازی، داوطلبها باید چندین ساعت را به تلاش اختصاص دهند - که همراه با تصمیم برای درخواست یک موقعیت، قصد یادگیری و درک بیشتر در مورد سازمان را نشان می دهد. شبیه‌سازی‌های شغل مجازی نیز در مورد توانایی یک داوطلب ارتباط برقرار می‌کنند. از آنجایی که داوطلبان وظایف مربوط به موقعیت ابتدایی را تکمیل می کنند، کارفرمایان می توانند ببینند که آنها چگونه عمل کرده اند و آیا توانمندی موفقیت در کار را دارند یا خیر.
شرکت‌هایی مانند Lyft، JPMorgan Chase & Co، و Electronic Arts در حال پیشبرد برابری (عدالت محوری) و همه پذیری از طریق شبیه‌سازی شغل مجازی خود هستند.

ضمن بهبود نتایج کسب و کار با آی فایو، DE&I را پیش ببرید
زمانی که دسترسی، مرکز تلاش‌های تنوع، برابری و مشارکت (همه پذیری و فراگیرسازی) باشد، کارفرمایان می‌توانند دستاوردهای قابل توجهی داشته باشند. و با ارائه فرصت‌های پیش مهارتی از طریق شبیه‌سازی‌های شغلی مجازی آی فایو، سازمان شما نه تنها می‌تواند به طور واقعی در جهت این اهداف کار کند، بلکه با به‌کارگیری بهترین استعدادهای نوپا موجود، نتیجه نهایی خود را نیز بهبود می‌بخشد.تصاویر خبر

آخرین اخبار

تصویر IMG دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ما