دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ما مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی

تعداد خریداران این دوره شغلی: 2 نفر

مبلغ دوره شغلی :

3220000

تخفیف دوره شغلی :

1500000

مبلغ آزمون :

25000

تخفیف آزمون :

25%

جمع کل :

1720000

شما قبلا در این دوره شغلی ثبت نام کرده اید جهت مشاهده دوره شغلی بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.
دوره جامع توسعه فردی

دوره جامع توسعه فردی

numberToCurrency("1000000") تومان numberToCurrency("1800000")
ایجاد روابط بیزینسی موفق

ایجاد روابط بیزینسی موفق

numberToCurrency("270000") تومان numberToCurrency("520000")
رفتار شناسی مشتریان برای فروش بیشتر

رفتار شناسی مشتریان برای فروش بیشتر

numberToCurrency("200000") تومان numberToCurrency("400000")
آموزش فروش و ترغیب توسط Daniel Pink

آموزش فروش و ترغیب توسط Daniel Pink

numberToCurrency("250000") تومان numberToCurrency("500000")
تصویر IMG دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ما