دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ما متخصص فروش متخصص فروش

تعداد خریداران این دوره شغلی: 0 نفر

مبلغ دوره شغلی :

2610000

تخفیف دوره شغلی :

110000

مبلغ آزمون :

25000

تخفیف آزمون :

25%

جمع کل :

2500000

شما قبلا در این دوره شغلی ثبت نام کرده اید جهت مشاهده دوره شغلی بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.
آموزش مذاکره برای فروش بیشتر

آموزش مذاکره برای فروش بیشتر

numberToCurrency("500000") تومان numberToCurrency("510000")
آموزش فروش و ترغیب توسط Daniel Pink

آموزش فروش و ترغیب توسط Daniel Pink

numberToCurrency("500000") تومان numberToCurrency("500000")
یادگیری فروش بر بستر شبکه های اجتماعی

یادگیری فروش بر بستر شبکه های اجتماعی

numberToCurrency("150000") تومان numberToCurrency("180000")
افزایش فروش با تکنیک های بازیکاری

افزایش فروش با تکنیک های بازیکاری

numberToCurrency("250000") تومان numberToCurrency("260000")
رفتار شناسی مشتریان برای فروش بیشتر

رفتار شناسی مشتریان برای فروش بیشتر

numberToCurrency("400000") تومان numberToCurrency("400000")
علم فروشندگی ( منطبق با یافته های عصب شناسی )

علم فروشندگی ( منطبق با یافته های عصب شناسی )

numberToCurrency("400000") تومان numberToCurrency("420000")
بازاریابی و فروش از طریق محتوا

بازاریابی و فروش از طریق محتوا

numberToCurrency("300000") تومان numberToCurrency("340000")
تصویر IMG دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ما