دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ما بازاریابی ایمیلی بازاریابی ایمیلی

تعداد خریداران این دوره شغلی: 0 نفر

مبلغ دوره شغلی :

1090000

تخفیف دوره شغلی :

90000

مبلغ آزمون :

25000

تخفیف آزمون :

25%

جمع کل :

1000000

شما قبلا در این دوره شغلی ثبت نام کرده اید جهت مشاهده دوره شغلی بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.
آموزش آداب معاشرت بیزینسی و بازاریابی در پیام کوتاه، ایمیل و مکالمات تلفنی

آموزش آداب معاشرت بیزینسی و بازاریابی در پیام کوتاه، ایمیل و مکالمات تلفنی

numberToCurrency("400000") تومان numberToCurrency("440000")
بازاریابی سود آور با ایمیل مارکتینگ

بازاریابی سود آور با ایمیل مارکتینگ

numberToCurrency("450000") تومان numberToCurrency("470000")
یادگیری فروش بر بستر شبکه های اجتماعی

یادگیری فروش بر بستر شبکه های اجتماعی

numberToCurrency("150000") تومان numberToCurrency("180000")
تصویر IMG دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ما