دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ما باریستای قهوه‌های دمی باریستای قهوه‌های دمی

تعداد خریداران این دوره شغلی: 0 نفر

مبلغ دوره شغلی :

460000

تخفیف دوره شغلی :

0

مبلغ آزمون :

25000

تخفیف آزمون :

25%

جمع کل :

460000

شما قبلا در این دوره شغلی ثبت نام کرده اید جهت مشاهده دوره شغلی بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.
قهوه گیری با v60

قهوه گیری با v60

numberToCurrency("120000") تومان numberToCurrency("120000")
روش تهیه قهوه ترک

روش تهیه قهوه ترک

numberToCurrency("100000") تومان numberToCurrency("100000")
قهوه گیری با فرنچ پرس

قهوه گیری با فرنچ پرس

numberToCurrency("120000") تومان numberToCurrency("120000")
قهوه گیری با کمکس

قهوه گیری با کمکس

numberToCurrency("120000") تومان numberToCurrency("120000")
تصویر IMG دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ما