دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ما

فیلتر

شغل ها (صفحه مشاهده شغل) 1402 شمسی 120,000,000 150,000,000 200,000,000 2023 میلادی 79,000 116,000 149,000

مدیر تبلیغات

مدیر تبلیغات دقیقا چه کاری انجام می دهد؟

مدیر تبلیغات مسئول توسعه ، اجرا ، و مدیریت استراتژی های تبلیغاتی شرکت هم از دیدگاه فروش و هم فنی است. این شغل بازاریابی شامل ارائه ابتکارات و مدیریت تبادل نظرها و اجماع با حامیان فروش و آژانس های تبلیغاتی می باشد. مدیران تبلیغات زمان زیادی را نیز صرف مذاکره با نمایندگان فروش خارج از سازمان می کنند و مسئول مدیریت توسعه اقدامات برای سهولت فروش و مدیریت رسانه ای هستند. آنها همچنین ، عموماً، مسئول مدیریت گروهی از نمایندگان فروش تبلیغات هستند. علاوه بر فعالیت روزانه ، نقش مدیر تبلیغات ایجاد علاقه در میان خریداران بالقوه یک کالا یا خدمت برای واحد سازمانی یا کل سازمان و یا یک پروژه ( برای آژانس تبلیغاتی خاص ) است.

وظایف

شناسایی اهداف تبلیغات

توسعه استراتژی تبلیغات

هدف قرار دادن بازارها به منظور دستیابی به رضایت مورد تقاضای مشتریان

مدیریت کلیه تلاش های تبلیغاتی

مدیریت واحد تبلیغات ، در صورت لزوم توسعه برنامه های تبلیغاتی برای هر دو رسانه سنتی و دیجیتال

نظارت بر اجرای کلیه برنامه های رسانه ای

ملاقات با مشتریان برای فراهم نمودن پیشنهادات فنی و بازاریابی

اظهار نظر در استخدام کارکنان تبلیغات ، ترفیعات و بازاریابی

نظارت بر فعالیت روزانه کارکنان واحد تبلیغات و بازاریابی

استخدام شو همین الان شروع کن شرایط کاری: دورکاری / پاره وقت / تمام وقت

ویدویی معرفی شغل

T-Shape مهارتی

T-Shape چسیت؟
تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این

مهارت های سخت

مهارت های نرم

دوره ها

دوره های شغلی

تصویر IMG دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ما