دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ما

فیلتر

شغل ها (صفحه مشاهده شغل) 1402 شمسی 120,000,000 170,000,000 250,000,000 2023 میلادی 50,000 65,000 110,000

استراتژیست بازاریابی

استراتژیست بازاریابی دقیقا چه کاری انجام می دهد؟

استراتژیست بازاریابی فردی حرفه ای است که مسئول اجرای استراتژی ها و برنامه هایی است که ثبات برند و افزایش فروش را برای یک شرکت ایجاد می کند. وظایف شغلی آن‌ها شامل مدیریت بودجه، اندازه‌گیری KPI، محاسبه بازگشت سرمایه در سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در فعالیت ها و برنامه های بازاریابی مانند تبلیغات یا نمایشگاه‌های تجاری است که همچنین معمولا برای تعیین مدل‌های کمپینی که قرار است در آینده اجرا شود نیز بر اساس موفقیت‌های گذشته استفاده می شود.

وظایف

تعیین اهداف بازاریابی مشخص و قابل اندازه گیری

طراحی و اجرای استراتژی های بازاریابی در راستای اهداف تجاری مشخص شده

طراحی کمپین های دیجیتالی برای افزایش ترافیک وب سایت

تجزیه و تحلیل مشخصه ها و پارامترهای فروش و بازاریابی

پیش بینی روند تغییرات بازار

تحقیق در بازار برای شناسایی فرصت های جدید

توسعه ایده های نوآورانه برای تبلیغ نام تجاری و محصولات شرکت

پوشش تمام نیازهای تبلیغاتی

اطمینان از حفظ ثبات و شخصیت برند در تمامی کانال های بازاریابی

ارزیابی بازخورد مشتریان برای محاسبه نرخ رضایت مشتری

برقراری ارتباط با تیم های داخلی و اطمینان از ثبات برند

استخدام شو همین الان شروع کن شرایط کاری: دورکاری / پاره وقت / تمام وقت

ویدویی معرفی شغل

T-Shape مهارتی

T-Shape چسیت؟
تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این

مهارت های سخت

مهارت های نرم

دوره ها

دوره های شغلی

تصویر IMG دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ما