دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ما

فیلتر

شغل ها (صفحه مشاهده شغل) شمسی میلادی

طراحی پوستر

تقریبا هر طراح گرافیکی یک طراحی پوستر در کارنامه اش دارد، اما تسلط بر هنر انتقال ایده ها و اطلاعات در یک بوم کمی تمرین می خواهد. چه بخواهید برنامه یک گروه موسیقی را تبلیغ کنید و چه سفارش طراحی پوستر یک فیلم در دست تان باشد، بهتر است طراحی شما توجه ها را به خودش جلب کرده و تاثیرگذار باشد؛ حتی می توانید یک پوستر برای تبلیغ مهارت های طراحی گرافیک خودتان هم بسازید!

استخدام شو همین الان شروع کن شرایط کاری: دورکاری / پاره وقت / تمام وقت

ویدویی معرفی شغل

T-Shape مهارتی

T-Shape چسیت؟
تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این تگ در این مکان تگ تگ در این

مهارت های سخت

مهارت های نرم

دوره ها

دوره های شغلی

کارگروهی خلاقیت رهبری مدیریت زمان صداقت انعطاف پذیری همدلی پذیرفتن بازخورد دقت صبر گوش دادن فعال
تصویر IMG دوره‌هادوره های شغلیآکادمی‌هااشتراکسوالات متداولاستعلام مدرکدرباره ما